• Insikter i fokus


  Baserat på djup insikt genom research och analys ger Regi goda råd som bidrar till ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling i företag inom utvalda branscher.
 • 1
 • Professional Services
 • Corporate Services
 • Våra studier

Professional Services

Vi arbetar med kommunikationsbyråer, advokatbyråer och andra företag inom Professional Services där vi hjälper till med kvalitetssäkring och utveckling av processer och relationer inom B2B.

Kund- och klientrelationer
 

Löpande och årsvis uppföljning av samarbeten och kund/klientrelationer.

Employer Branding
 

Verktyg för att engagera medarbetare och öka nöjdheten samt attrahera rätt kompetenser till byrån.

Marknadspositionering & Sälj
 

Få ökad kännedom och en strategisk grund i det fortsatta varumärkesarbetet genom varumärkes- och positioneringsmätningar.

Corporate Services

Corporate Services samarbetar huvudsakligen med börsbolagens IR-avdelningar men även andra bolag där vi kan hjälpa till att förbättra processer och relationer inom B2B.

Organisation

Våra verktyg hjälper er att utvärdera och optimera ledning, team och organisation. Vi kan även hjälpa er med DISC för dessa delar, vid rekrytering och för att insiktsbaserat driva förbättringsprocesser och Employer Branding.

Sälj och Marknad

Utvärderings och uppföljningsverktyg för varumärkesarbete och försäljningsoptimering (både process- och relationsstyrt).

Kundrelationer

Uppföljning av samarbeten och kundrelationer med syfte att stärka och förbättra både processer och relationer.

Investor Relations

Beprövade verktyg för att kontinuerligt stärka det finansiella varumärket och utvärdera insatser inom ett stort antal områden.

CSR

Utvärdera CSR-arbetet internt och externt samt för noterade bolag tillhörande rapportering.

Våra studier

Regi har sedan starten 1997 gjort årliga studier som kartlägger hela branscher och ger insikter i förändringar, trender och förhållanden.

Årets Byrå

Sveriges största kommunikationsbyråstudie där kommunikationsköparna utgör juryn. Startade år 2000 och anses bland Sveriges kommunikationsköpare vara en stor kvalitetsindikator.

Årets Advokatbyrå

Sveriges största klientstudie för affärsjuridiska advokatbyråer. Studien ger omfattande, relevant och analyserad klient- och konkurrentinformation vilket bistår byrån i utvecklingen av sina klientrelationer.

Årets Byrå Norge

2016 blir första året för Årets Byrå i Norge. Studien utvärderar norska kommunikationsbyråer genom att låta kommunikationsköparna själva utvärdera sina byråer.

IR-Nordic Markets

Nordens äldsta och största syndikerade perceptionsstudie mot sell side analytiker över hela världen. Studien utvärderar årligen ca 160 Nordiska bolag och resulterar i ett unikt Analyst Satisfaction Index som omfattar 24 kriterier och innehåller fokusområden, trender och "Best Practice".

    • Johan

     Johan Chasseur

     Director of Business 

     johan.chasseur(at)regi.se

     +46 854 561 271

    • Karinb

     Karin Bengts

     Production Manager

     karin.bengts(at)regi.se

     +46 854 561 285

      
    • image

     Karin Bryngelsson

     Head of Production

     Parental leave

     +46 854 561 280

      
    • image

     Lina Svenhag

     Production Manager

     lina.svenhag(at)regi.se

     +46 854 561 282

    • image

     Mikael Kärrlander

     Senior Consultant

     mikael.karrlander(at)regi.se

     +46 709 667 000

    • image

     Milena Dabetic

     Finance Manager

     milena.dabetic(at)regi.se

     +46 854 561 288

      
    • image

     Pernilla Plog

     Account & Production Manager

     pernilla.plog(at)regi.se

     +46 854 561 275

    • image

     Pia Grahn

     CEO

     pia.grahn(at)regi.se

     +46 707 688 101

      
    • image

     Robert Skölfman

     Founder

     robert.skolfman(at)regi.se

     +46 854 561 281

      
    • image

     Sara Kallin

     Business Development Manager

     sara.kallin(at)regi.se

     +46 854 561 279

      
    • image

     Sven-Erik Ån

     Senior Consultant

     sven-erik.an(at)regi.se

     +46 709 103 100

      
    • image

     Therese Malmgren

     Relationship Manager

     therese.malmgren(at)regi.se

     +46 854 561 272

      
    • Ylva1

     Ylva Gnosse

     Senior Consultant

     ylva.gnosse(at)regi.se

     +46 707 802 603

      
    • Ylva1

     Therese Ekevid

     Production Manager

     therese.ekevid(at)regi.se

     +46 854 561 280

      

 

Vad vi gör

Vi har under många år arbetat mot specifika branscher och områden och har stor kunskap om dessa. Genom Big data får vi många jämförelsepunkter och den stora mängden data ger oss möjlighet att identifiera trender, samband och viktiga skillnader.

"Under de år som gått har vikten av väl underbyggda insikter och goda råd från en validerad målgrupp bara blivit tydligare. Det kostar helt enkelt alldeles för mycket pengar att ta fel beslut. Jag vet också att Regi kan hjälpa många verksamheter att undvika det. Regis hjärta har alltid brunnit för insiktsarbetet och bra insiktsarbete har stort värde när det sedan används i verksamheten." Robert Skölfman, VD

Om Regi

Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning som ger ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla våra kunders verksamhet.

Metodiken, med research som grundpelare, garanterar ingående analys och faktastyrd insikt i våra kunders verklighet. Resultatet blir väl underbyggda råd.

Genom åren har vi från de behov som kommer fram i våra marknadsledande branschstudier utvecklat en specialistkompetens inom process- och relationsförbättring.  Vi vet vad ett kvalitetssäkrat förbättringsarbete är värt.

Det kan gälla relationen mellan köpare och rådgivare, medarbetarnöjdhet, ledarskapsutvärdering, projektuppföljning, varumärkesutvärdering, perception studies, eller andra helt skräddarsydda uppdrag. Oavsett uppdrag vet vi efter snart 20 år hur mångas åsikter blir skarpa insikter.

Och viktigast av allt: Det är aldrig Regi som tycker. Det är din målgrupp.