Välkommen till Regi!

Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning som förbättrar, kvalitetssäkrar och bidrar till affärsutveckling av våra kunders verksamhet.

Vi står bakom branschstudier som Årets Byrå i Sverige, Norge och Finland (Vuoden Toimisto), Årets Advokatbyrå i Sverige och IR Nordic Markets.

Vi har under många år arbetat mot specifika branscher och områden och har stor kunskap om dessa. Genom big data får vi många jämförelsepunkter som ger oss möjlighet att identifiera trender, samband och viktiga skillnader.

Det kan gälla relationen mellan köpare och rådgivare i konsultverksamheter, medarbetarnöjdhet, ledarskapsutvärdering, projektuppföljning, varumärkesutvärdering, perception studies, eller andra helt skräddarsydda uppdrag. Oavsett uppdrag vet vi efter nu 20 år hur mångas åsikter blir skarpa insikter.

Årets Byrå