Author Archives: regiadmin

REGI LANSERAR DIGITAL MARKNADSPLATS

Regi, som bl.a. står bakom branschstudien Årets Byrå, har utvecklat en digital plattform för aktörer inom kommunikationsbranschen. Byråpartners.se, som den heter, ska underlätta för kommunikationsköpare att hitta rätt byråpartner.

 

2020 investerades 71 mdr i marknadsföring och kommunikation enligt IRM. Investeringar som påverkar efterfrågan på både lång och kort sikt. Valet av kommunikationskonsult är ett affärskritiskt och strategiskt avgörande beslut som ska synas på sista raden. Ambitionen är att Byråpartners.se ska underlätta för kommunikationköpare och konsulter att mötas.

  • Genom den här plattformen breddar vi vårt erbjudande gentemot branschen i allmänhet och byråerna i synnerhet. Vi har bara fått positiv återkoppling från vår egna research. Säger Robert Skölfman VD på analys och konsultföretaget Regi.

Målsättningen med Regis plattform ”Byråpartner” är att underlätta för båda parter i denna tidskrävande och viktiga process. Genom att öppna upp för en ökad konkurrens hoppas Regi på att kunna bidra till ökad tillgänglighet av den kreativa och strategiska kompetens som kommunikationskonsulterna besitter. Byråpartner stöds av flera av branschens intresseorganisationer, bla Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund.

  • Superbra tjänst! Bra med samlad information att fördjupa sig i. Kommer att underlätta mycket när jag nästa gång letar efter en byrå. Säger Caroline Forsshell, CMO, Kivra

Det finns idag ca 1300 företag som erbjuder kommunikations- och marknadsföringstjänster med mer än tre miljoner i årsomsättning i Sverige enligt Bolagsverket. Dessa konsulter hjälper det svenska näringslivet att öka sin konkurrenskraft och stärka en av sina kunders viktigaste tillgångar, varumärket. Enligt PRV kan 80 procent av en verksamhets värde finnas i de immateriella tillgångarna.

  • Nu får vi möjligheten att på ett objektivt sätt berätta som vad vi kan tillföra våra kunder. Säger Mia Nilsson, byråchef, Hummingbirds The Hybrid Agency

Regi – Byråpartner kommer att lanseras i början av nästa år. I nuläget kan byråerna välja olika upplägg beroende på hur de vill synas. Det kommer även att finnas en enklare gratistjänst för byråer.

Till Byråpartners.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Skölfman, vd, Regi

robert.skolfman@regi.se

070-770 53 85

Resumé: Konsultföretagen inleder samarbete: ”Nu kan byråerna få ut mer nytta av våra tjänster”

Regi och Inhouse inleder ett samarbete. Målet? Att fler byråer ska bli mer framgångsrika. ”Vi har i många år pratat om att vi skulle kunna stärka varandra med ett samarbete och nu har det kommit till skott,” kommenterar Håkan Bodman.

 

Regi genomför årligen studien Årets Byrå för byråer i hela Norden och ger utmärkelser till byråerna som presterar bäst. Inhouse är specialister på att hjälpa byråer affärsutveckla och rekrytera. Inom ramen för samarbetet kommer Inhouse hjälpa Regi att utveckla sitt konsulterbjudande.

– Vi har under många år pratat om att vi skulle kunna stärka varandras erbjudanden med ett samarbete och nu har vi äntligen kommit till skott, säger Håkan Bodman på Inhouse, också känd som byrådoktorn, i ett pressmeddelande.

– För oss på Regi är det viktigt att förstärka med rådgivning hur man kan affärsutveckla sin byrå med de resultaten som framkommer i studien. Vi strävar hela tiden efter att byråerna ska få ut ännu mer värde av Årets Byrå. Med Håkans kompetens kan vi nu hjälpa byråerna att få ut mer nytta av våra tjänster, säger Robert Skölfman, vd och grundare till Regi, i samma pressmeddelande.

Inhouse och Regi i nytt samarbete för att hjälpa byråer att bli mer framgångsrika

Konsultföretagen Regi och Inhouse har inlett samarbete för att hjälpa byråer att utveckla sina verksamheter och bli mer framgångsrika och valbara. Regi genomför årligen bransch- och kundstudien Årets Byrå för byråer i hela Norden. Inom ramen för det arbetet ger också Regi utmärkelser till de byråer som presterar allra bäst i det sammanhanget. Inhouse är specialister på att hjälpa byråer med affärsutveckling, rekrytering och konsulttillsättningar.

”Robert och jag har under många år pratat om att vi skulle kunna stärka varandras erbjudanden med ett samarbete och nu har vi äntligen kommit till skott.”, berättar Håkan Bodman på Inhouse, som i branschen är känd som ”Byrådoktorn” och som under 15 år har hjälpt över 100 byråer i Norden att växa och bli mer lönsamma.

Samarbetet består bland annat i att Regi bygger på sitt konsulterbjudande och där kommer Håkan in som en viktig resurs.

”För oss på Regi är det viktigt att vår leverans förstärks med rådgivning hur man kan affärsutveckla sin byrå med de resultaten som framkommer i studien. Vi strävar hela tiden efter att byråerna ska få ut ännu mer värde av den kvalitetsgranskning vi gör för över 150 byråer. Med Håkans erfarenhet och kompetens kan vi nu hjälpa byråerna att få ut ännu mer nytta av våra tjänster i form av genomförda förbättringar och förändringar som leder till ökad konkret affärsnytta på olika sätt.”, säger Robert Skölfman, VD och grundare till Regi.

 

För ytterligare information, kontakta:

Robert Skölfman, VD Regi AB

+46 707 70 53 85
robert.skolfman@regi.se
www.regi.se

Håkan Bodman, Managementkonsult Inhouse AB

+46 708 12 89 09
hakan.bodman@inhouse.se
www.inhouse.se

Starcom – Kvalitetssäkring av kundprocessen

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

  • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
  • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
  • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Starcoms kvalitetssäkringsarbete 2015 (kundprocessen): PÅGÅENDE

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se

Smicker – Kvalitetssäkring av projektprocessen

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

  • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
  • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
  • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Smickers kvalitetssäkringsarbete 2014 (projektprocessen): GENOMFÖRD

Status för Smickers kvalitetssäkringsarbete 2015 (projektprocessen): GENOMFÖRD

Status för Smickers kvalitetssäkringsarbete 2015 (kundprocessen): GENOMFÖRD

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se