Category Archives: Kundsidor

Starcom – Kvalitetssäkring av kundprocessen

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

 • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
 • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
 • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Starcoms kvalitetssäkringsarbete 2015 (kundprocessen): PÅGÅENDE

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se

Smicker – Kvalitetssäkring av projektprocessen

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

 • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
 • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
 • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Smickers kvalitetssäkringsarbete 2014 (projektprocessen): GENOMFÖRD

Status för Smickers kvalitetssäkringsarbete 2015 (projektprocessen): GENOMFÖRD

Status för Smickers kvalitetssäkringsarbete 2015 (kundprocessen): GENOMFÖRD

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se

Pyramid – Kvalitetssäkring av kundsamarbetet och projektprocessen

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

 • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
 • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
 • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Pyramids kvalitetssäkringsarbete 2015 (kundprocessen): GENOMFÖRD

Status för Pyramids kvalitetssäkringsarbete 2016 (projektprocessen): PÅGÅENDE

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se

Friends Agenda – Kvalitetssäkring av projektprocessen

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

 • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
 • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
 • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Friends Agendas kvalitetssäkringsarbete 2014 (projektprocessen): GENOMFÖRD

Status för Friends Agendas kvalitetssäkringsarbete 2015 (projektprocessen): GENOMFÖRD

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se

Lovstrom Content – Kvalitetssäkring av kundsamarbetet

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst till våra byråkunder. Tjänsten garanterar kontinuerligt förbättringsarbete genom att byrån identifierar prioriterade verksamhetsområden på ett strukturerat sätt.

Tjänsten innefattar områdena projektkvalitet, kundsamarbete samt engagemang hos medarbetare. Du ser det aktuella området för byrån i symbolen ovan. Samtliga områden bygger på en 3-stegsmodell som leder till att byrån systematiskt förbättrar och utvecklar sina kund- och medarbetarrelationer:

Insikt

Insikter tas fram genom research och analys av Regi. Insamlingsmetoden varierar beroende på område.

 • Kundprocess: Den årliga kvalitet- och branschstudien Årets Byrå
 • Projektprocess: Regis löpande projektuppföljningstjänst
 • Medarbetarprocess: Uppföljning av medarbetarnöjdhet och engagemang

Oavsett område analyserar Regi alltid resultaten, identifierar förbättringsområden och kommer med råd och slutsatser till byrån vilket ger stöd åt deras förbättringsarbete.

Planera

Insikterna ska fungera som ett stöd för byråns kund- och medarbetarmöten, inte ersätta dem. Utifrån insikterna upprättar byrån även en handlingsplan som ska följa ett visst format. Efter att Regi utvärderat och godkänt handlingsplanen intygar vi kvalitetssäkringsprocessen för det aktuella området.

Agera

Byrån implementerar den handlingsplan som upprättats och genomför förbättringsarbetet. Genom det fortlöpande arbetet kommer resultatet av byråns insatser att utvärderas vid nya kund- och medarbetarundersökningar.

Regi tar inte uppdrag inom implementering och bedömer inte implementeringsarbetet i sig.

Status för Lovstrom Contents kvalitetssäkringsarbete 2013 (kundprocessen): GENOMFÖRD

Status för Lovstrom Contents kvalitetssäkringsarbete 2014 (kundprocessen): GENOMFÖRD

Status för Lovstrom Contents kvalitetssäkringsarbete 2015 (kundprocessen): GENOMFÖRD

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se