Regi tilbyr en kvalitetssikringstjeneste til sine byråkunder. Tjenesten garanterer kontinuerlig forbedringsarbeid ved at byrået identifiserer prioriterte virksomhetsområder på en strukturert måte.

Tjenesten inkluderer områdene prosjektkvalitet, kundesamarbeid og engasjement hos medarbeiderne. Du ser det aktuelle området for byrået i symbolet over. Samtlige områder bygger på en 3-trinnsmodell som leder til at byrået systematisk forbedrer og utvikler sine kunde- og medarbeiderrelasjoner:

Innsikt

Innsikt oppnås gjennom research og analyse av Regi. Innsamlingsmetoden varierer avhengig av område.

  • Kundeprosess: Den årlige kvalitets- og bransjestudien Årets Byrå
  • Prosjektprosess: Regis løpende prosjektoppfølgingstjeneste
  • Medarbeiderprosess: Oppfølging av medarbeidertilfredshet og engasjement

Uansett område analyserer Regi alltid resultatene, identifiserer forbedringsområder og kommer med råd og konklusjoner til byrået noe som gir støtte til forbedringsarbeidet deres.

Planlegg

Innsikten skal fungere som en støtte for byråets kunde- og medarbeidermøter, ikke erstatte dem. Utfra innsikten oppretter byrået også en handlingsplan som skal følge et visst format. Etter at Regi har evaluert og godkjent handlingsplanen attesterer vi kvalitetssikringsprosessen for det aktuelle området.

Agere

Byrået implementerer den handlingsplanen som ble opprettet og gjennomfører forbedringsarbeidet. Gjennom det fortløpende arbeidet kommer resultatet av byråets innsatser til å evalueres ved nye kunde- og medarbeiderundersøkelser.

Regi påtar seg ikke oppdrag innen implementering og vurderer ikke implementeringsarbeidet i seg.

Status for Hypers kvalitetssikringsarbeid 2016 (kundeprosessen): PÅGÅENDE

 

SE-111 28 Stockholm

Tel +46 8 545 612 80

Fax +46 8 695 05 30

info@regi.se

www.regi.se