Kvalitetssäkring är en central del i Regis erbjudande.

Vi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst där kommunikationsbyråer och andra kundföretag systematiskt och regelbundet låter utvärdera projekt och samarbeten mellan konsult och kunder.

Utifrån insikterna som framkommer i Regis research och analys kan byråerna upprätta handlingsplaner och systematiskt arbeta med att förbättra och utveckla sina kundrelationer.

Vid förfrågan intygar vi gärna att byrån som använder symbolen arbetar aktivt med kvalitetssäkring.