Kvalitetssäkring en central del i Regis erbjudande.

Regi tillhandahåller en kvalitetssäkringstjänst.
I korthet bygger den på att systematiskt och regelbundet låta utvärdera projekt och samarbeten mellan konsult och kunder och/eller anställda.
Med stöd av verktygen kan byrån systematiskt arbeta med att förbättra och utveckla sina kund- och medarbetarrelationer:

Vid förfrågan intygar vi gärna att byrån som använder symbolen arbetar aktivt med kvalitetssäkring.