P1023517

En bransch som är i ständig förändring, prispress, uppköp och fusioner, konkurrens och utmaningar att hitta kompetent personal är något som byråbranschen ständigt tampas med. Regi och före detta medarbetare Sven-Erik Ån delar nu med sig av sina erfarenheter efter 25 år i byråbranschen.

Läs hela artikeln här.

25 år i byråbranschen har varit en oerhörd spännande tid att följa förändringarna i branschen ur ett helikopterperspektiv och framför allt det personliga mötet med många fantastiska byråledare. Här är 6 insikter som varit utmärkande.

  1. En bransch i ständig förändring. Byråerna paketerar gärna sina erbjudanden i discipliner för att sticka ut som specialister. På senare år har det blivit ett breddat utbud för att enskilt klara av uppdrag mot sina kunder. Givetvis sker ett samarbete med underleverantörer för att om möjligt ge kunderna fullservice.
  2. Digital utveckling med stora utmaningar. Den digitala utvecklingen har gått fort. Kompetensutvecklingen på byråerna är svår att tillgodose. Efterfrågan på medarbetare med denna kompetens är stor. När byrån byggt upp en digital avdelning kan den snabbt decimeras pga. rekrytering mellan byråerna eller från andra It-bolag. Lösningen kan då vara att i stället samarbeta med en digital specialistbyrå.
  3. Pitcher, prispress och konkurrens. Stora upphandlingar och att byråerna pitchar mot kommunikationsköpare är mycket tids- och resurskrävande. Här försvinner många gratistimmar och ibland tyvärr även ”idéstöld”. Låter man priset styra kan det resultera i en sämre kvalitet och kunskap. Konkurrensen har bidragit till att byråbranschen inte får tillräckligt betalt per timme för att driva en lönsam byrå.
  4. Inhouse påverkan. När Inhouse gjorde sitt intåg uppstod en ny typ av konkurrens där kommunikationsköparen började stycka upp beställningarna pga. att ”resten gör de själva”. Initialt rörde det sig om produktionsrelaterade tjänster. Vissa byråmedarbetare började mer och mer sitta ute hos kund för att stödja processen. Ville det sig ”illa” rekryterades denne till Inhouse-avdelningen. Idag har Inhouse breddat sina kompetenser att bli som en vanlig byrå. Kommunikationsköparen har ofta ställt om efterfrågan att använda sin byrå i mer strategiska uppdrag. Byråer har därför justerat sina erbjudanden att matcha detta behov. Fördelen är att byrån nu mer får rollen som partner och kan ta bättre betalt.
  5. Uppköp och fusioner. Lågkonjunktur och pandemi har satt djupa spår hos många byråer medan andra snabbt anpassar sig och möter upp nya behov. Det har det varit en konstant köpfest med uppköp i byråbranschen för att bredda sitt utbud. Då även med köpare från närliggande branscher som stora Managementbyråer, It-bolag och Redovisningsbolag. Detta resulterar i att byråkartan konstant ritas om. Som kommunikationsköpare är det inte alltid lätt att hänga med.
  6. Svårt att hitta kompetenta medarbetare. En utmaning för många byråledare är att hitta kompetent personal. Utbudet är givetvis bättre i storstadsregionerna än ute i landet. Det gäller att i god tid ”paxa”

Fler nyheter

Vinnande byråer i Årets Byrå, Årets Arbetsgivare och Agency Image 2024

Här är listan på de byråer som mottagit utmärkelser i Årets Byrå 2024, Årets Arbetsgivare 2024 och Agency Image 2024.
2024 - 06 - 18

Mycket mer än en tävling: ”Årets Byrå har gett oss nya insikter – och fler kunder”

Mycket mer än en tävling: ”Årets Byrå har gett oss nya insikter – och fler kunder”. För reklambyrån Sweet gav medverkan i Årets Byrå viktiga insikter –...
2023 - 12 - 13

Ny kategori i Årets Byrå 2024: Performance Marketing

Regi breddar den digitala kategoriportföljen och bryter ut Performance Marketing till en ny kategori i kund- och branschstudien Årets Byrå.
2023 - 09 - 15