Regi ser ett behov av att presentera en årlig sammanfattning av de största nyheterna i Årets Byrå-studien 2022. Detta kommer att göras dels i denna korta artikel och mer fördjupat framöver.

Bokföringsintyg
Som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra Regis årliga bransch- och kundstudie har
analysföretaget Regi valt att införa krav på bokföringsintyg, för att styrka att inskickad kundlista uppfyller Regis krav på deltagande i Årets Byrå 2022. Detta görs för att säkerställa en så rättvis och högkvalitativ studie som möjligt.

Image-studie
Regi kommer i år även att inkludera en image-studie med målsättningen att bidra med en ranking av hur starka byråernas varumärken är. Årets Byrå-konceptet består därmed från och med i år av tre delar, en kundnöjdhetsstudie, en image-studie och Bästa Arbetsgivare. Image-studien ersätter den del i enkäten som tidigare innehöll ett årligt tema, därför kommer även enkätens längd minskas.

Key Performance Indicators (KPI) och analys
Regi har med start i studien 2021 infört KPI:er i rapporterna, där nyckeltal från studien är samlade på en överskådlig sida. Utöver detta har även en CSI-analys och Regi-analys arbetats fram. Målsättningen med dessa analyser och KPI:er är att erbjuda ett mer överskådligt och koncist sätt att presentera studiens resultat för byrån, samt att lyfta fram aspekter som byrån behöver jobba på och utveckla under det kommande året baserat på Regis studie.

Kategorinyheter
Regi kommer i Årets Byrå 2022 erbjuda ett antal nya kategorier, detta för att bättre spegla marknaden och omfatta så stor del av den som möjligt. En ny kategori, kombinerat med image-studien, erbjuder ett nytt spännande tillägg i Årets Byrå för de större byråerna på den svenska marknadsförings- och kommunikationsmarknaden. Denna kategori är till för byråer
med över 100 miljoner kronor i byråintäkt. Regi har även valt att dela upp kategorin
mediebyråer, i en kategori för nätverksbyråer och en annan för de fristående
mediebyråerna.

Årets Byrå-eventet 2022
Regi strävar efter att ordna det årliga Årets Byrå-eventet så snabbt som möjligt i januari 2022. Regi vill ge byråerna chansen att marknadsföra sin framgång i studien och tävlingen under en längre tid än de kunde i 2021-års upplaga. Det är även av största vikt att kundbyråerna får ta del av sina rapporter och resultat så snabbt som möjligt efter avslutad fältperiod.

Bästa Arbetsgivare 2022
Regi kommer att utföra studien Bästa Arbetsgivare för tredje året i rad. Mer information om studien kommer i ett senare skede.

Kommentar från Robert Skölfman, VD på Regi
”Med de nya inslagen kommer vi att höja kvalitén i studien med ytterligare ett snäpp. Det ska också bli spännande att fortsatt både mäta kundernas och medarbetarnas uppfattning. Imagestudien blir också ett viktigt komplement för byråernas eget marknadsföringsarbete, inte minst för de allra största byråerna.

- Robert Skölfman, VD och grundare.

Fler nyheter

Vinnande byråer i Årets Byrå, Årets Arbetsgivare och Agency Image 2024

Här är listan på de byråer som mottagit utmärkelser i Årets Byrå 2024, Årets Arbetsgivare 2024 och Agency Image 2024.
2024 - 06 - 18

Mycket mer än en tävling: ”Årets Byrå har gett oss nya insikter – och fler kunder”

Mycket mer än en tävling: ”Årets Byrå har gett oss nya insikter – och fler kunder”. För reklambyrån Sweet gav medverkan i Årets Byrå viktiga insikter –...
2023 - 12 - 13

Ny kategori i Årets Byrå 2024: Performance Marketing

Regi breddar den digitala kategoriportföljen och bryter ut Performance Marketing till en ny kategori i kund- och branschstudien Årets Byrå.
2023 - 09 - 15