SWEDMA hjälper sina medlemsföretag med rådgivning hur man får och bör arbeta ansvarfullt i sin kommunikation. Nedan finner du sex tips från juristens perspektiv hur du ska hantera din data vid marknadsföring och försäljning.

Sex tips från förbundsjuristen:

  1. Vilka kunddata sitter företaget på? Spara bara det du verkligen behöver för verksamheten – radera resten.
  2. Var finns företagets data? Om den ligger utanför EU så bör ni ta hem all data, alternativt studera undantaget i GDPR noggrant.
  3. Har ni laglig grund för den insamlade datan? Har företaget exempelvis samtycke? Finns det ett berättigat intresse?
  4. Fråga uppdragsgivarna om de har koll på GDPR. Den nya lagen ställer högre krav på kunskap kring regelverket hos de som behandlar data för andras räkning än vad PUL gjorde.
    Företaget måste säkerställa att ni kan informera de som berörs om att ni behandlar deras data. Det är en lång rad saker som man ska kunna informera om.
  5. Se till att ha en bra IT-säkerhet. Stora företag kan behöva tillämpa en behörighetspolicy där endast vissa personer kommer åt uppgifterna. På mindre företag bör alla ha koll.

TILL SWEDMA

Fler nyheter

Mycket mer än en tävling: ”Årets Byrå har gett oss nya insikter – och fler kunder”

Mycket mer än en tävling: ”Årets Byrå har gett oss nya insikter – och fler kunder”. För reklambyrån Sweet gav medverkan i Årets Byrå viktiga insikter –...
2023 - 12 - 13

Ny kategori i Årets Byrå 2024: Performance Marketing

Regi breddar den digitala kategoriportföljen och bryter ut Performance Marketing till en ny kategori i kund- och branschstudien Årets Byrå.
2023 - 09 - 15

6 insikter efter 25 år i byråbranschen

En bransch som är i ständig förändring, prispress, uppköp och fusioner, konkurrens och utmaningar att hitta kompetent personal är något som byråbransch...
2023 - 03 - 13