Regi arbetar med researchbaserad analys och konsultativ rådgivning som ger ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla våra kunders verksamhet.

Vi har under många år arbetat mot specifika branscher och framförallt research och konsulting inom B2B och har stor kunskap om dessa. Genom big data får vi många jämförelsepunkter och den stora mängden data ger oss möjlighet att identifiera trender, samband och viktiga skillnader.

Metodiken garanterar ingående analys och faktastyrd insikt i våra kunders verklighet. Resultatet blir väl underbyggda råd.

Det kan gälla relationen mellan köpare och rådgivare, medarbetarnöjdhet, ledarskapsutvärdering, projektuppföljning, varumärkesutvärdering, perception studies, workshops eller andra helt skräddarsydda uppdrag.

”Under de år som gått har vikten av väl underbyggda insikter och goda råd från en validerad målgrupp bara blivit tydligare. Det kostar helt enkelt alldeles för mycket pengar att ta fel beslut. Jag vet också att Regi kan hjälpa många verksamheter att undvika det. Regis hjärta har alltid brunnit för insiktsarbetet och bra insiktsarbete har stort värde när det sedan används i verksamheten.”

Robert Skölfman, Styrelseordförande och grundare

Oavsett uppdrag vet vi efter 21 år hur mångas åsikter blir skarpa insikter.

 

Personuppgiftspolicy

Regi är måna om att personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Varje branschstudie har en individuell personuppgiftspolicy. Du hittar respektive policy på den aktuella branschstudiens  hemsida.