Regi gör inspirationsföreläsningar, workshops, rådgivning och utbildning med utgångspunkt i kundrelationer, marknadstrender och branschfakta.

REGI RESEARCH & STRATEGI KONSULTTJÄNSTER

Med utgångspunkt i våra branschstudier och vår expertis bidrar vi till er kompetensutveckling.

  • Kundresan. Från första uppdraget till en långvarig relation.
  • Säljfokus. Uppföljning, mer- och korsförsäljning.
  • Affärsplanering. Kundstrategi. Framtagning av nyckeltal/KPI:er*
  • Trender och framtidsfrågor. T ex hållbarhet/ESG. Utveckling av erbjudande.

Inspirationsföreläsning, hel- och halvdags workshop eller personlig rådgivning.

*Key Performance Indicators

TÄNKT RESULTAT

  1. Medvetenhet och förståelse för kundrelationerna samt kunskap om vad de vill ha ut av byråsamarbetet
  2. Fokus på säljfrågorna – ett mindset där samtliga medarbetare tar ett kommersiellt ansvar för byråns affärer
  3. Skapa en ”verktygslåda” och praktisk kunskap för effektivt och kontinuerligt kundfokus
  4. En tydligare affärsplanering som ett resultat av kundstudien

KONTINUERLIGT KUND- OCH SÄLJFOKUS GER AFFÄRSRESULTAT

Regi konsultsamarbete    Större sälj- och kundfokus    Tillväxt och ökad lönsamhet

KONTAKTA OSS!

I våra branschstudier ingår frågor kring uppföljningar, utökat samarbete, partnerskap med mera.

Med resultaten som plattform plus vår egen kompetens inom området har vi utvecklat konsulttjänster i samarbete med byråledare. Kontakta oss gärna för prisuppgift eller om ni har frågor eller funderingar!

ylva.gnosse@regi.se

0707802603