Regi har ett av Sveriges vassaste team som dagligen hanterar stora mängder data.

Leveransen består av skarpa beslutsunderlag som exempelvis varumärkes- och positioneringsanalys, konkurrentanalyser, projektuppföljning och kvalitetssäkring. Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder nedan.

Tjänster

Insiktsbaserade branschstudier

Vi är ledande inom insiktsbaserade branschstudier och analyser på den nordiska
marknaden inom tre affärsområden: Affärsjuridik, Kommunikation och Investor Relations. Varje år genomför vi Årets Byrå i Sverige och Finland, Årets Advokatbyrå i Sverige och Finland samt IR Nordic Markets. Utifrån branschstudierna levererar vi rapporter och analyser med kvantitativa och kvalitativa insikter som hjälper företag att prioritera, optimera och kvalitetssäkra sina relationer för lyckade samarbeten.

Läs mer om våra branschstudier:

Kommunikationsbyråer SV

Kommunikationsbyråer FI

Affärsjuridiska advokatbyråer SV

Affärsjuridiska advokatbyråer FI

Investor Relations

Kundspecifika/skräddarsydda studier

Regi har ett av Sveriges vassaste team som dagligen hanterar stora mängder data. Vi erbjuder skräddarsydda studier efter behovs och syftesorientering. Leveransen består av skarpa beslutsunderlag genom exempelvis: 

 • Skräddarsydd medarbetarstudie
 • Skräddarsydd kundundersökning
 • Imagemätning
 • Projekt- och samarbetsuppföljning

Konsulttjänster

Insikter och kunskap förmedlas med fördel genom interaktiva presentationer, trendspaningar och kunskapsseminarier. Våra kunniga konsulter med branscherfarenhet kan vägleda ledningsgrupp och/eller hela byrån.

Workshops genomförs efter givna teman och förbereds i samråd med byråledningen. Resultatet skall alltid vara en konkret handlingsplan för snabb implementering samt personlig rådgivning i affärsutveckling vägleder er i processen.

 • Aktivering av (REGI-) rapport
 • Allmän rådgivning/bollplank
 • Ökad tillväxt och lönsamhet
 • Ökad omsättningshastighet, ger ökad lönsamhet
 • Förpackning av tjänster/säljpitch
 • Göra projektledarna mer affärsmässiga och strategiska
 • Framtagning av eller översyn av ägardirektiv
 • Framtagning av affärsplan
 • Effektivisering av ledningsgruppens arbete
 • Effektiv kundutveckling
 • Effektivisering av nyförsäljningsarbetet
 • Att bli bättre på att ta betalt
 • Hur man ökar kvalitet och snabbhet på den kreativa processen
 • Översyn av hela verksamheten för att identifiera brister och utvecklingspotential

Kontakta oss

Vill du veta mer
om våra tjänster?

Är ni intresserade av några av våra tjänster, kontakta oss via formuläret eller någon i teamet så hör vi av oss så snart som möjligt!

Namn(Obligatoriskt)